Om oss

Kära publik och teatervänner!

På grund av olika omständigheter kommer den teatergrupp som i många år gått under namnet Teater Tamauer att byta namn till Hagateatern. Verksamheten kommer att fortgå som vanligt, utan några nämnvärda förändringar, det är bara namnet som kommer att bytas ut.

Av upphovsrättsliga skäl har vi inte längre tillgång till vår gamla Facebooksida men så snart namnändringen är klar kommer vi att vara åter på Facebook.

Värt att notera kan ändå vara att en tidigare medlem i teatern kommer att fortsätta att bedriva någon form av verksamhet under namnet ”Teater Tamauer”. Detta har dock inget med verksamheten på Hagateatern, Södra Allégatan 2 i Göteborg att göra.

Välkommen till ett nytt teaterår med oss!

medlemmar

Hagateatern består av sju fasta medlemmar: Karolina Lindblad, Beate Persdotter Løken, Heidi Saikkonen, Helena Gezelius, Jan Ericson, Sara Klingvall, och Ylva Nilsson.